قابل توجه متقاضیان تاسیس داروخانه شهری و روستایی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی

.

قابل توجه متقاضیان تاسیس داروخانه شهری و روستایی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی

تاسیس داروخانه

بدینوسیله به اطلاع می رساند باستناد ماده 9 ضوابط جاري تاسیس و اداره داروخانه ها کلیه

متقاضیان تاسیس می توانند از طریق سامانه مدیریت امور داروخانه ها (

به آدرس http: // pharmacy .fda.gov.ir :

نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیري اقدام نمایند . (

لذا با عنایت به مطالب پیشگفت کلیه درخواستهاي غیر الکترونیکی از درجه اعتبار ساقط و فقط

درخواستهایی قابل بررسی خواهند بود که از طریق سامانه مذکور ارسال گردیده باشند .

*یاد آور می گردد. در فرآیند تعیین مهلت استعلام و سپس تنظیم جدول الویت بندي جهت تاسیس

داروخانه ،صرفا متقاضیان واجد شرایطی حضور دارند که درخواستشان از طریق سامانه مذکور مورد

بررسی و تایید این معاونت قرارگرفته است .

کلمات کلیدی
آقای مهندس وحید زنگنه
تهیه کننده:

آقای مهندس وحید زنگنه

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *